مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا) Human Capital Development Center
مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا)

راهنمای شما


کاربران گرامی قبل از استفاده از امکانات مختلف پورتال، فایل راهنمای مربوطه(اعضای اتاق، پرسنل اتاق و اعضای کمیسیون ها، و یا کاربر غیر عضو) را مطالعه و سپس از طریق روش های زیر وارد پورتال شده و از امکانات آن استفاده نمایید. *تذکر* 1. اعضای حقیقی اتاق بازرگانی اصفهان: نام کاربری: شماره ملی شرکت(شماره کارت بازرگانی) کلمه عبور: تاریخ انقضا کارت بازرگانی (به طور مثال: 13970925) 2.اعضای حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان: نام کاربری: کدملی عضو(صاحب کارت) کلمه عبور: تاریخ انقضا کارت بازرگانی (به طور مثال: 13970925) 3. سایر کاربران و متقاضیان: ثبت نام در سایت و دریافت نام کاربری و رمز عبور